“Hoa vàng trên cỏ xanh” không chỉ ở Phú Yên, nó nằm ngay Đà Nẵng kìa!

Leave a Reply